Pohjolan Kivi- ja Viherrakennus Oy

Med över 30 års erfarenhet erbjuder vi våra kunder vår högklassiga och kostnadseffektiva kunskap inom stenläggning och grönanläggning. Våra kunder är infrabyggare, byggnadsfirmor, städer, församlingar och andra offentliga organ.

Back to Top