Referenser

Referenser 2015

– Gågatan i Kajana, arbeten med natursten och planteringar
– Oulun Kivisydän (underjordisk parkeringsanläggning vid namnet Stenhjärtat i Uleåborg), läggning av betongplattor samt arbeten med klinkerplattor, knott och kantstenar
– Haukiväylä cirkulationsplats, refuger i Haukipudas, läggning av betongplattor samt arbeten med natursten och planteringar
– Pyhäjärvi kyrka, dränering av takvatten, arbeten på grönområden
– Gruppdaghem i Nurmes, läggning av betongplattor, stödmurar, arbeten med natursten och på grönområden
– Centralkök i Rautavaara, läggning av betongplattor, arbeten med natursten och på grönområden
– Oulainen (Oulais), Vihanti och Ruukki, installationsarbeten av styrplattor på stationer
– Pulkkila och Rantsila (Frantsila), läggning av knott samt arbeten på grönområden runt busshållplatser med tak
– Pudasjärvi, kantstenarbeten och läggning av plattor i refuger samt läggning av fältsten
– Palokangas Uleåborg, kantstenarbeten och läggning av plattor i refuger
– Skolan i Heikkilänkangas i Uleåborg, stödmurar och läggning av betongplattor
– Mindre projekt med läggning av plattor och kantsten
Back to Top